Icono más infomación - Onekin

Laguntza
behar duzu?

Icono más infomación - Onekin

Laguntza
behar duzu?

Icono más infomación - Onekin

Laguntza
behar duzu?

Icono más infomación - Onekin

Eusko Jaurlaritzak sustatutako Programa eta Planak

2015-2020ko EUSKADIKO LANDA GARAPENERAKO PLANA (2015-2020ko LGP / OSOA)

2015-2020ko LGP (Landa Garapenerako Programa), hain zuzen, euskal landa ingurunean egin nahi diren politikak bultzatzeko eta babesteko euskal erakundeek duten funtsezko tresna gisa eratu da. NPBren (Nekazaritza Politika Bateratua) finantza babesa egituratzen du, Euskadiko landa ingurunean sustatu beharreko jardun eta neurrietarako, eta, horrenbestez, landa ingurunea osatzen duten eragileak babesteko finantza tresna bat da (nekazariak, abeltzainak, basozainak, kooperatibak, nekazaritzako industriak, udalak, etab.), hauen artean finantzatua: Brusela (FEADER funtsa) eta euskal erakundeen aurrekontu ekarpenak (Eusko Jaurlaritza eta foru aldundiak).

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Espainiako Estatuko 2014-2020ko FEMPren Programa Operatiboak, zehazki, FEMPren neurriak abian jartzeko estrategia bat definitzen du.

FEMP da EBko itsas eta arrantza politiken funts berria, 2014-2020rako proposatua, aurreko Europako Arrantza Funtsa ordezkatuz. Funts berri honen inspirazio iturri izan diren printzipioak:

  • Arrantzaleei arrantza iraunkorrerako trantsizioan laguntzea.
  • Kostaldeko komunitateei euren ekonomiak dibertsifikatzen laguntzea.
  • Proiektuak finantzatzea, enplegua sortzeko eta Europako kostaldeetako bizi kalitatea hobetzeko
  • Finantzaketarako sarbidea erraztea. FEMPek, bestalde, 2020ko Europako Estrategiak xedatutako helburuak ditu ardatz horizontaltzat; tartean, hazkunde adimendun, iraunkor eta integratzailea, eta Batasunaren garapen orekatua.

SARTU ORAIN PROGRAMAREN WEB ORRIRA

Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoaren (GEPE) helburu nagusia da Gastronomiaren eta Elikaduraren arloan munduko erreferente bihurtzea Euskadi.

GEPEk lehentasunezko 6 ardatz ditu, Euskadiko gastronomia eta elikadura bultzatzeko, sustatzeko eta garatzeko helburuarekin, nekazaritzako elikagaien industriaren eta gastronomiaren garapenaren bidez. Batez ere, tokian tokiko produktua bultzatzen du, kalitatezkoa eta osasungarria, eta iraunkortasuna, balio turistiko bikain baten proposamena sortzea, kultura, paisaia eta gastronomia ondarearen kontserbazioa eta, nola ez, mundu mailan aintzatespen maila handiagoak lortzea bultzatzen dituena.

Helburu horri ikuspuntu berri batetik heltzen zaio: Elikaduraren Balio Katearen paradigmatik, lehen mailako produkziotik elikagaien kontsumora bitarte, pertsonak (elikagaien kontsumitzaileak) hartuz balio katearen ardaztzat, eta, betiere, beste sektore ekonomiko, kultural eta sozial batzuekiko elkarreraginak kontuan hartuta.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katean Ekintzailetza Bultzatzeko Esparru Estrategikoak eragile nagusien ekintzailetza bultzatzeko konpromisoa dauka, partekatutako ahalegin gisa, Euskadiko elikaduraren eta egurraren balio katearen eraldaketa ekonomiko eta sozialerako.

Ekintzailetzan parte hartzen duten kolektiboak, tipologiak eta prozesu barruko etapei laguntzeko dauden programa eta tresnak biltzen ditu, gero eta ekintzaileagoa izango den gizarte baten alde egiteko, elikaduraren balio katearen ekintzailetza ahalmena aktibatzeko, jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua sortuko duten enpresa lehiakor eta sostengarriak nahiz proiektu berriak garatzeko, eta Euskadi ekintzailetzan jarduteko leku erakargarri gisa posizionatzeko.

SARTU ORAIN PROGRAMAREN WEB ORRIRA

EEILPren helburu nagusia da elikagaien industria indartsu, lehiakor eta iraunkor baten garapena sustatzea, kalitatezko tokiko produktuarekin lotutakoa. Balio kateko eragile guztiekin gogoeta egin ondoren (ekoizpen sektorea, eraldatzailea, banatzailea eta kontsumitzailea), Planak 5 estrategia eta 8 helburu espezifiko finkatu zituen; tartean, 3. eta 4. estrategiak dira nabarmentzekoak: hurrenez hurren, Berrikuntza eta transferentzia teknologikoa (berrikuntza ekimenak bultzatzea eta transferentzia teknologikoa sustatzea) eta Finantza laguntza (elikagaien industriarako finantza laguntzen ildoak ezartzea).

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Balio Katearen Digitalizazio Adimendunerako Estrategiaren egitekoa da Euskadiko gastronomiaren eta elikaduraren kateari balioa eranstea, digitalizazio adimendunaren bitartez. Hauek ditu helburu estrategikoak:

  • Ezagutza digitala nekazaritzako elikagaien sektorera transferitzea erraztuko duten ekintzak sustatzea, eta berrikuntza teknologikorako estrategiak definitzen laguntzea.
  • Gastronomiaren eta elikagaien katean teknologiak txertatzea bizkortuko duten lan formulak bultzatzea, enpresen arteko lankidetza ereduen bitartez, eta ekintzailetza sustatzea, startup teknologikoen bidez.

Digitalizazio Adimendunaren Estrategiak hiru ildo nagusi ditu oinarrian:

  • Gastronomiarekin eta elikadurarekin lotutako balio katearen digitalizaziorako euskal esparrua ezartzea.
  • Gaikuntza eta elikadura ekosistemarekiko lotura. Ezagutzarako sarbidea.
  • Digitalizazio estrategiaren hedapena.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Euskadiko Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Planaren helburuak dira ekoizpen ekologikoa ugaritzea, eraldaketa eta merkaturatze katea garatzea, eta tokiko produktu ekologikoaren eskaera indartzea. Hala, lehentasunen artean, EEESPk tokiko produktu ekologikoaren merkatua eta garapena sustatzen ditu, eta kanpoko merkatuan enpresek duten posizionamendua aztertzen du.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Euskadiko Basogintza Planak Euskadiko Landa Plan Estrategikoa garatzen du, gizartea geroz eta harkorragoa den lurraldearen zatian: basoak, fauna, flora eta Parke Naturalak. Bere helburuen artean dago basogintzaren sektorea kohesionatzea, bere ahalmen nagusietara bideratuz eta enpresa ekintza erraztuz.

Plan horren baitan dago txertatuta 2012-2014ko Euskadiko Egurraren Industriaren Plan Estrategikoa. Amaitzean, gogoeta estrategikorako prozesu bat ireki zen bost jardunbide ardatzen bueltan. Horien artean, nabarmentzekoak dira sektoreak behar dituen soluzio teknologiko eta prestakuntzazkoak, eta enpresei laguntzeko jardunak.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

Idiazabal Jatorri Izendapenaren Plan Estrategikoaren helburu nagusia da Idiazabalen sektoreari lotutako ekoizpen ehuna lehengoratzea. Helburu hori betetzeko, Planak honako helburu orokor hauek definitzen ditu: enplegu iraunkorra eta lurraldeari lotutakoa sortzea; aktibo kopurua ugaltzea; ustiapenen eta gaztandegien errentagarritasuna handitzea; Idiazabal gaztaren bolumena areagotzea; EAEko eta Nafarroako biztanleko kontsumoa handitzea; eta EAEtik eta Nafarroatik kanpo merkaturatutako bolumena areagotzea.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA

2017-2020ko Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integralaren helburu nagusia da sasoikako lanaren inguruan sortutako premiei erantzuteko jardunak modu koherente eta koordinatuan planifikatzea.

IV. Plan honen egiturak aurrekoetan erabilitako oinarrizko eskema berari jarraitu dio, zeina, aldi berean, Arartekoak egindako “Arabako sasoikako langileen egoera” izeneko txostenean oinarritzen baita, hiru bloke nagusitan banatuta: kontratazio baldintzak hobetzea; ostatuak; eta sasoikako langile adingabeen arreta.

SARTU ORAIN PLANAREN WEB ORRIRA