“Ardoa Mugagabe” programa

Objetive

Mahastizaintza eta ardogintzaren, sagardoaren eta garagardoaren sektoreetan merkataritza berrikuntza bultzatzea, batez ere teknologiaren, enpresa kudeaketaren eta merkataritza arloko egituraketaren bidez, banaka edo enpresen arteko lankidetzaren bitartez, partzuergoak sortuz, plataformak garatuz, etab.

Targeting

Euskal Autonomia Erkidegoan ekoizpen guneak dituzten nekazariak edo nekazari elkarteak, nekazaritza kooperatibak edo nekazaritzako elikagaien enpresak.

Description

Onuradunak banaka edo talde baten bidez sartu ahal izango dira programan, Merkataritza Berrikuntzako Talde bat osatuz.

Programaren bitartez, besteak beste honako jarduera hauek lagunduko dira diruz: merkataritza berrikuntza; marketin digitala; merkataritza elektronikoa; zirkuitu laburretan merkaturatzea; salmenten dinamizazioa; eta berrikuntza salmenta fasean eta merkatuetan. Kostu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

  • kanpoko langileen kostuak;
  • materialen, ekipoen edo instalazioen kostuak, proiekturako erabiltzen diren neurrian eta tartean;
  • proposatutako jardueren funtzionamendu kostuak;
  • <liaholkularitza zerbitzua;
  • proiektua gauzatzean sortutako kudeaketa gastuak.

Laguntzetatik kanpo geratzen dira hauek:

  • webgune berriak sortzea;
  • bideragarritasun azterlanak, oro har;
  • prestakuntza, teknologia berritzailea gaitzera bideratutakoa izan ezik.

Laguntzaren ehunekoa diruz lagun daitezkeen kostuen % 60 izango da, emakumeek sustatutako proiektuetan izan ezik, horietan % 66 izango baita. Diruz laguntzeko aurkeztutako gastu guztiengatik eman beharreko laguntzaren zenbatekoa gehienez ere 3.000 euro edo 5.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko, programan banaka edo Merkataritza Berrikuntzako Talde baten bidez sartzen den kontuan hartuta, hurrenez hurren.

Grant type

Dirulaguntza edo zuzeneko laguntza.

Sustainable Development Goals

Trabajo decente y crecimiento económico

Información y tramitación:

Oharra: 2020/07/15ean aldatu da programa. Laguntza eskuratzeko gutxieneko puntuazio berria: 60 puntu dira

Closed

Valid from 17/12/2020 12:00 am to 31/12/2020 12:00 am

Scope of application:

Araba - Bizkaia - Gipuzkoa

Do you not find what you are looking for?

Tell us about your project

FILL NOW

Fill in the form to send us your project and an expert will contact you.

DISCLAIMER

This section contains a series of materials and tools provided free of charge by the HAZI Fundazioa Foundation to any interested party for the purpose of providing general guidance on certain aspects linked to the food and wood value chain, as well as rural and coastal development. Please note that these materials and tools are provided for informational and informational purposes only and are of a general nature, therefore meaning they may not correspond to the specific needs or circumstances of each particular case. The provision of these tools is not intended to replace professional advice that may be necessary for its correct interpretation, completion, application or adaptation under any circumstances. The HAZI Fundazioa foundation disclaims any liability with regard to the use of the tools and materials available in this section and offers no guarantee as to their usefulness, update, accuracy or suitability.

Shall we help you?

If you have any questions, please send them to us through this form and we will contact you.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Agro-Food and Fisheries Sector Observatory

All the latest news from the Basque Agrifood and Fishing Sector.

KEEP ME UPDATED

Select the topic of interest
This field is for validation purposes and should be left unchanged.