Lege Oharra

Fundación HAZI Fundazioa, webgune honen arduradunak, Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau. Dokumentuaren helburua da Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko ekainaren 11ko 34/2002 Legean eta aplikagarria den gainerako araudian ezarritako betebeharrak betetzea, baita erabilera baldintzei buruzko informazioa ematea ere.

IDENTIFIKAZIO DATUAK

Aipatutako legearen 10. artikuluan araututako informazio betebeharra betez,  hona hemen webgunearen titularraren beharrezko datuak:

Web domeinua eta zerbitzuak kudeatzen dituen enpresa Fundación HAZI Fundazioa da (aurrerantzean, HAZI); IFZ/IFK: g-48986137; ondorio hauetarako helbide soziala: ARKAUTI (ARABA); telefono zenbakia: 945 00 32 40; harremanetarako helbide elektronikoa: hazi@hazi.eus, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dagoena, F-74 zenbakiarekin.

ERABILTZAILEAK

Webgune honen bidez gauzatzen diren doako edo kostubidezko zerbitzu eta jardueretan sartzen, nabigatzen, erabiltzen edo parte hartzen duen pertsona orok, fisikoa zein juridikoa izan, ERABILTZAILE izaera izango du, eta, beraz, sarbide horren bidez, hemen dauden xedapenei behatu eta horiek zorrotz betetzeko konpromisoa hartzen du, bai eta aplikagarria den beste edozein lege xedapen ere; horrela, webgunea behar bezala erabiltzera behartuta egongo da. Betebehar hori ez betetzearen ondoriozko kalte-galerak izanez gero, erabiltzaileak berak erantzun beharko du HAZIren edo hirugarrenen aurrean.

ALDAKETAK

HAZIk beretzat gordetzen du bere atarian egokitzat jotzen dituen aldaketak bere kabuz egiteko eskubidea, eta horren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, erabiltzaileei aldaketa horien berri emateko edo aldez aurretik jakinarazteko betebeharrik gabe. Zerbitzu emailearen webgunean argitaratzearekin nahikoa izango da.

Atariaren zerbitzu prestazioaren iraupena mugatua izango da: erabiltzailea webgunera  edo horrek ematen dituen zerbitzuren batera konektatuta dagoen unekoa. Horregatik, erabiltzaileak ataria erabili nahi duen orotan, arretaz irakurri beharko du Lege Ohar hau; izan ere, legea bera edo jasotzen dituen erabilera baldintzak noiznahi alda daitezke. Horrenbestez, aipatutako baldintzen indarraldia bat ala beste izango da esposizioaren arabera, eta baldintzak behar bezala argitaratzen diren bitartean eta beste batzuekin ordezten ez diren artean iraungo du indarraldiak.  

WEBGUNEAREN ERABILERA BALDINTZAK

Erabilera eta nabigazio baldintza hauen helburua da, hain zuzen, webgunearen titularraren (HAZI, zerbitzu emailea baita) eta eskainitako zerbitzua eskuratu, nabigatu eta baliatzen duten erabiltzaileen arteko harremana arautzea.

“Onekin.eus” webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugaritarako sarbide libre eta doakoa ematen du (aurrerantzean, “Edukiak”), horien jabetza HAZIrena edo erabiltzaileak sarbidea izan dezakeen lizentziatzaileena denean.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du atariaren erabilera egokiaren erantzukizuna, Legearekin eta baldintza horiekin bat eginez. Erantzukizun hori ematen diren zerbitzu eta eduki jakin batzuetara sartzeko beharrezkoa den erregistrora hedatzen da. Erregistro horrek dagokion inprimakia betetzea dakar. Inprimaki horretan, erabiltzaileak komunikatzen dituen datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna bermatzen ditu, eta informazio edo dokumentazio faltsua, iruzurrezkoa edo legez kanpokoa ez emateko konpromisoa hartzen du. Horren ondorioz, pasahitz bat sor daiteke, eta erabiltzaileak arretaz eta konfidentzialtasunez gorde beharko du. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeekin eta ematen duen informazioagatik HAZIri edo hirugarrenei eragindako kalteen erantzule bakarra.

Erabiltzaileak berariaz hitzematen du “onekin.eus”-ek eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela [adibidez, txat zerbitzuak, eztabaida foroak, albiste taldeak…], legeak, moralak, ordena publikoak eta baldintza hauek ezarritakoaren arabera, eta, adierazpen gisa baina ez mugatzaile gisa, ez dituela erabiliko honako hauetarako:

  • Delituzko edukiak, indarkeriazkoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologia egiten dutenak, giza eskubideen aurkakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzeko.
  • Sarean nahita birus informatikoak sartzeko edo HAZIren (webgunearen sortzailea) zein hirugarrenen sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin ditzaketen jarduerak egiteko; eta beste erabiltzaile batzuei webgunerako eta haren zerbitzuetarako sarbidea oztopatzeko, HAZIk zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoak modu masiboan kontsumituz.
  • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo HAZIren edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzeko, eta, hala badagokio, informazioa ateratzeko.
  • Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzeko, eta komunikazioen sekretua eta datu pertsonalen babesari buruzko legeria urratzen duen edozein informazio, elementu edo eduki zabaltzeko, transmititzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko.
  • Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarren baten nortasuna ordezteko, webguneko zerbitzu edota edukien erregistro gakoak erabiliz.
  • Edukiak erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskuragarri jartzeko edo beste edozein modutan komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, ustiapen eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta ez badago.
  • Publizitaterako datuak biltzeko eta edozein motatako publizitatea zein salmentak edo merkataritzako beste komunikazio batzuk igortzeko, aldez aurretik eskaerarik egin edo baimenik eman gabe.

Webgune honetan jasotako klausulak (lege oharra, pribatutasun politika, cookie-en politika, bai eta erabiltzaileari betebeharrak dakarzkien beste eduki guztiak ere) eta, oro har, Espainian indarrean dagoen legeria betetzen ez badira, HAZIk berehala jakinaraziko die dagokien agintariei, eta haiekin lankidetzan aritzeko konpromisoa hartuko du. Kasu horretan, betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko kalte-galerak izanez gero, erabiltzaileak berak erantzun beharko du HAZIren edo hirugarrenen aurrean.

HAZIk ez du bermatzen bere webguneak beste herrialde batzuetako legediak osorik edo zati batean beteko dituenik. Beraz, erabiltzailea Espainia ez den beste edozein lekutan bizi bada edo han erroldatuta badago, eta webgune honetan sartzea edota nabigatzea erabakitzen badu, bere erantzukizunpean eta arriskupean egingo du, eta sarbide edota nabigazio horrek aplikagarria den tokiko legeria betetzen duela ziurtatu beharko du.

HAZIk ez du bere gain hartuko birus baten, zerbitzua ukatzearen edo teknologikoki kaltegarria den beste edozein programa edo materialen ondoriozko kalterik edo galerarik, baldin eta horrek erabiltzailearen ordenagailuari, ekipo informatikoari, datuei edo materialei kalte-galerak eragin badiezazkieke webgune hau erabiltzearen ondorioz, webguneko edukiak deskargatzearen ondorioz, edo webguneak birbideratuta dituen edukien ondorioz.

JAKINARAZPENAK

Erabiltzaileen eta HAZIren arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, baldin eta posta arruntez, posta elektronikoz edo telefonoz egiten badira. Erabiltzaileek HAZIrekin harremanetan jarri nahi badute, bide hauek dituzte:

a) Posta bidez, helbide honetara: Granja Eredua z/g, Arkauti, Araba

b) Telefono bidez, zenbaki honetara deituta: 945 00 32 40

c) Mezu elektroniko bidez, helbide honetara idatzita: onekin@hazi.eus

Webgune hau erabiliz, erabiltzaileak inplizituki onartzen du komunikazio gehienak bide elektronikoz egingo direla. Kontratuei dagokienez, erabiltzaileak baimena ematen du komunikatzeko bide elektronikoa erabiltzeko, eta onartzen du elektronikoki bidaltzen zaion komunikazio orok legezko baldintzak betetzen dituela.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webguneko eduki guztiek, besteak beste, testuek, argazkiek, grafikoek, irudiek, ikonoek, teknologiak, softwareak, estekek eta gainerako ikus-entzunezko edukiek, bai eta horien diseinu grafikoak eta iturburu kodeek ere HAZIren jabetzakoa den obra bat osatzen dute, eta horien gaineko ustiapen eskubideak ez zaizkio erabiltzaileari lagako, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa den hura alde batera utzita, jabetza intelektualekoak izan edo ez.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak HAZIren eta Eusko Jaurlaritzaren jabetzakoak dira, eta horiek erabiltzeak edo horietara sartzeak ez du esan nahi erabiltzaileari horien gaineko eskubidea ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak osorik edo zati batean erreproduzitzea, ustiatzea, banatzea, aldatzea, lagatzea edo publikoki jakinaraztea, bai eta ustiapen eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein ekintza ere. Aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilerak berekin ekarriko du egilearen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen urraketa larria.

Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen balizko urraketei eta webguneko edozein edukiri buruzko oharrak egiteko, erabiltzaileak horren berri eman beharko dio HAZIri, dagokion informazioa erantsita.

Nolanahi ere den, HAZIk ez du bere bizkar hartuko hirugarrenek edo erabiltzaileak urratutako hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideei buruzko erantzukizunik.

ESTEKAK

HAZIren webguneak Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak izan ditzake, baina ez du horien gaineko inolako kontrolik. Beraz, hirugarrenen esteketara sartu, eta erabiltzaileak webgune hau uzten duenean, dagoeneko ez dute eraginik izango ez lege ohar honek, ez pribatutasun politikak ez eta cookie-en politikak ere, webgune hark bere politikak izango baititu.

HAZIk ezin du bere gain hartu hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiaren gaineko erantzukizunik, eta ez du bermatzen esteka edo hiperesteka horietako edozein material edo informazioren eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna. Era berean, kanpoko webguneetarako esteka horiek jartzeak ez du esan nahi inolako lotura, bat egite edo partaidetzarik dugunik entitate haiekiko.

BAZTERTUTAKO BERME ETA ERANTZUKIZUNAK

Webgune honek ematen duen informazioa orokorra da, eta informatzea du helburu bakar. Ez du erabat bermatzen eduki guztietarako sarbidea, eduki horien zehaztasuna, sakontasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, eta helburu jakin baterako egokia edo erabilgarria ote den.

HAZI ez da, inola ere, honako hauek eragindako kalte-galeren erantzulea izango:

  • Ordenarik gabeko zerrenda; edukien akatsak edo omisioak. HAZI Fundazioak ez du bermatzen edukiak etengabe eguneratuta egongo direnik, ezta akatsik izango ez dutenik ere.
  • Ordenarik gabeko zerrenda; atariaren eskuragarritasunik eza. HAZI Fundazioak ez ditu bere gain hartuko telekomunikazio sareetan izandako akatsen edo deskonexioen ondorioz erabiltzaileari sor dakizkiokeen kalte edo galerak, baldin eta webgunearen zerbitzua geratzea, ezereztea edo etetea badakarte; izan ere, sare horien funtzionamendua hirugarrenen araberakoa da.
  • Ordenarik gabeko zerrenda; sistema informatikoak, dokumentu elektronikoak edo erabiltzaileen datuak alda ditzaketen edukietan birusak edo programa maltzurrak zein kaltegarriak egotea, hori prebenitzeko beharrezko neurri teknologiko guztiak hartu arren. Erabiltzaileari dagokio, beti, programa informatiko kaltegarrietatik babesteko tresna egokiak edukitzea.

EGUNERATUTA EDUKI NAZAZU

Hautatu intereseko gaia
This field is for validation purposes and should be left unchanged.