Euskadi eta bere elikadura sektoreak

Elikaduraren balio katearen datu garrantzitsuak euskadin

Elikaduraren balio katearen garrantzia Euskadin

BPGaren
%10,70

Euskadiko elikaduraren balio kateak BPGari egindako ekarpena

Enplegua
%13,58

Euskadiko elikaduraren balio kateak enpleguari egindako ekarpena

Euskadin, elikaduraren balio katea BPGaren %10,7 da, eta 137.480 pertsonari ematen die zuzeneko enplegua (%13,58).

Lehen sektorea

(nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza)

 • Lehen sektoreko BPGa: %0,71.
 • Nekazaritza ustiategiak: 15.487.
 • Arrantza ontziak: 219.
 • Lehen sektoreko enplegua: 11.743 (EAEko guztizkoaren %1,16).

Nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren industria

 • Elikagaien eta edarien industriaren BPGa: %1,58.
 • Egurraren eta paperaren industriaren BPGa: %0,8.
 • Establezimenduak: 1.341.
 • Elikagaien eta edarien industriako enplegua: 14.679 (%1,45).
 • Egurraren eta paperaren industriako enplegua: %0,8-%1,0.

Elikagaien merkataritza

 • Elikagaien merkataritzaren BPGa: %2,74.
 • Elikagaien merkataritzako enplegua: 38.571 pertsona (%3,81).

Ostalaritza

 • Ostalaritzako BPGa: %4,17.
 • Ostalaritzako enplegua: 51.023 pertsona (%5,04).

Elikagaien garraioa

 • Elikagaien garraioaren BPGa: %0,6.
 • Elikagaien garraioko enplegua: 4.657 pertsona (%0,46).

Ezaugarrizkoak ez diren adarrak (elikagaienak ez diren adarrak, baina lotura dutenak elikadurarekin ‒berrikuntzak hezkuntza, osasuna…‒).

 • Ezaugarrizkoak ez diren adarren BGPa: %0,90.
 • Ezaugarrizkoak ez diren adarretako enplegua: 16.805 pertsona (%1,66).