Laguntzak

Euskal administrazioek hainbat laguntza lerro dituzte gaituta nekazaritzako ustiategientzat, digitalizazioaren arloan.

Laguntza horien bitartez, ekipo informatikoak erostea, programa informatiko berriak eskuratzea edo soluzio teknologikoak ezartzea finantza daiteke. Gainera, besteak beste, enpresa ahokulariek eginiko zerbitzuen kostuak, zure negoziorako merkataritza elektronikoa ezartzeko kostuak edo marketin digitaleko jarduketak lagundu daitezke diruz.

Jarraian, azken urteetan sustatutako laguntza lerroak eta 2021eko azken hiruhilekoan abian jartzea aurreikusten direnak daude.

LEHEN SEKTORERAKO LAGUNTZAK (NEKAZARIAK)

Kontzeptua: Diruz lagundu ahal izango dira komunikazio- eta informazio-sistema berriei egokitutako ordenagailu eta ekipamendu periferikoetarako inbertsioak, bai eta nekazaritzako ustiategietako jarduerei buruzko programa berezietarako egindako inbertsioak ere.

Diruz lagundu diren komunikazio- eta informazio-sistema berriek ezin izango dute ordezkatzeko, berritzeko edo berriak erosteko laguntzarik eskuratu bost urte igaro arte.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? 1.000,00 euros

Onuraduna: ETNN (titulu nagusiko nekazari –diru-sarrera eta lan guztiaren % 50 nekazaritza jardueratik dator–) gisa kalifikatutako ustiategiak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza inbertsio osoaren % 60 artekoa izan daiteke (batez besteko laguntza % 10-20koa da). Jardueran hasten diren gazteei eta emakumeei dagozkie laguntza-ehuneko handienak. Ekoizpen ekologikoa izatea, ureztatzea, eta abar hartuko dira kontuan.

Nora jo behar da? ? Foru aldundietara.

Laguntzaren izena: Nekazaritzako ustiategietako inbertsioetarako laguntzak.

Deialdia: Urterokoa. Bizkaian eta Gipuzkoan urte bakoitzaren azken hiruhilekoan argitaratu ohi dira, eta Araban, urteko lehen hiruhilekoan.

Harremanetarako:

Kontzeptua: Nekazaritza-ustiategietarako laguntzak, hirugarrenek digitalizazioaren arloan egindako aholkularitza-zerbitzuengatik (teknologia berriak sartzea, kudeaketa hobetzea, etab.)

Laguntzak banakako ustiategiei, kooperatibei eta egiturei (elkarteak, federazioak, etab.) eman dakizkieke.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna: Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategiak edo -kooperatibak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza egindako gastuaren % 80 artekoa izan daiteke (aholkularitza-gastua), eta gehienez 5.000 €-ko laguntza emango da (12.000 € egituretarako). Gutxieneko dirulaguntza % 70ekoa da.

Nora jo behar da? ? Hazi Fundazioa.

Laguntzaren izena: Onekin Digitala!

Deialdia: Lehenengo deialdia 2021eko laugarren hiruhilekoan egitea aurreikusten da.

Harremanetarako: Fernando Corcuera

Kontzeptua: Nekazaritza-ustiategietarako laguntzak, soluzio teknologikoak ezartzeko. Aholkularitza-gastuak, inbertsio teknologikoak eta hardware-gastuak (programak) lagunduko dira.

Laguntzak banakako ustiategiei, banakako ustiategien taldeei (gutxienez hiru), kooperatibei eta egiturei (federazioak, elkarteak, etab.) eman dakizkieke.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna: Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategiak, banakako ustiategien taldeak eta kooperatibak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza egindako gastuaren % 80 artekoa izan daiteke (aholkularitza, inbertsio eta hardwarearen gastuak), eta gehienez 6.000 €-ko laguntza emango da (12.000 € egituretarako). Gutxieneko dirulaguntza % 70ekoa da.

Nora jo behar da? ? Hazi Fundazioa.

Laguntzaren izena: Onekin Digitala!

Deialdia: Lehenengo deialdia 2021eko laugarren hiruhilekoan egitea aurreikusten da.

Harremanetarako: Fernando Corcuera

Kontzeptua: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera.

Laguntza-lerroak eta diruz lagundu daitezkeen jarduketak:

 • Enpresei digitalizatzen hasten laguntzeko laguntzak. laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 50.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 50.000 euroko mugarek.
 • Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresetarako laguntzak. laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 100.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 100.000 euroko mugarekin.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna:

 • Pertsona fisiko nahiz juridikoak, horien izaera juridikoa edozein izanik ere, eta honela sailkatuko dira: enpresa txiki eta ertainak eta enpresa handiak.
 • Pertsona fisiko nahiz juridikoen elkarteak, nortasun juridikorik eduki gabe, eta ondasun-erkidegoak.
 • Elkarteak eta fundazioak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak.

Nora jo behar da? ? Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzara.

Laguntzaren izena: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2021

Deialdia: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2021 - Elikagaien Sustapena - Euskadi.eus

Estado: Zabalik dago eskaerak aurkezteko epea (2021/10/21-2021/11/22)

Harremanetarako: Marisa Fraile

ELIKADURA-INDUSTRIARAKO LAGUNTZAK

Kontzeptua: Enpresaren funtzionamendurako beharrezkoak diren bulegotika-ekipamendu eta programa informatikoetako inbertsioak lagundu ahalko dira diruz.

Gainera, hardware-sistemak, softwarea, web-plataformak eta merkataritza elektronikorako plataformak ezartzea lagunduko da, informazio- eta komunikazio-teknologiak (IKT) erabiltzen hasteko eta merkataritza elektronikoa ezartzeko.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? 3.000,00 euro

Onuraduna: Enpresek Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintza Industrien Erregistroan (Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Industrien Zuzendaritza) inskribatuta egon beharko dute.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza inbertsio osoaren % 40 artekoa izan daiteke (batez besteko laguntza % 20-25ekoa da).

Nora jo behar da? ? Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Industrien Zuzendaritzara.

Laguntzaren izena: Lehiatu Berria

Deialdia: Urterokoa. Udan argitaratu ohi da (aldatu egin daiteke).

Harremanetarako: Eduardo Castillo Díaz

Harremanetarako: José Ignacio Ruiz Orive

Kontzeptua: Enpresaren funtzionamendurako beharrezkoak diren bulegotika-ekipamendu eta programa informatikoetako inbertsioak lagundu ahalko dira diruz.

Gainera, hardware-sistemak, softwarea, web-plataformak eta merkataritza elektronikorako plataformak ezartzea lagunduko da, informazio- eta komunikazio-teknologiak (IKT) erabiltzen hasteko eta merkataritza elektronikoa ezartzeko.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna:

 • mahastizaintzako eta ardogintzako enpresak
 • mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak
 • nortasun juridikoa duten bi ekoizle edo gehiagoren erakundeak
 • lanbide arteko erakundeak

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza inbertsio osoaren % 40 artekoa izan daiteke.

Nora jo behar da? ? Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Industrien Zuzendaritzara.

Laguntza lerroaren izena: MAE Inbertsioa

Deialdia: Urterokoa. Urte bakoitzaren azken hiruhilekoan argitaratu ohi da (aldatu egin daiteke).

Harremanetarako: Eduardo Castillo Díaz

Kontzeptua: Elikadura-industrietarako laguntzak, hirugarrenek digitalizazioaren arloan egindako aholkularitza-zerbitzuengatik (teknologia berriak sartzea, kudeaketa hobetzea, etab.)

Laguntzak banakako industriei edo egitura ofizialei (elkarteak, konfederazioak edo antzekoak) eman dakizkieke.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna: Ekoizpen-establezimendua duten eta zergak Euskadin ordaintzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza egindako gastuaren % 80 artekoa izan daiteke (aholkularitza-gastua), eta gehienez 5.000 €-ko laguntza emango da (12.000 € egituretarako). Gutxieneko dirulaguntza % 70ekoa da.

Nora jo behar da? ? Hazi Fundazioa.

Laguntzaren izena: https://onekin.eus/programa/onekin-digitala/Onekin Digitala!

Deialdia: Lehenengo deialdia 2021eko laugarren hiruhilekoan egitea aurreikusten da.

Harremanetarako: Fernando Corcuera

Kontzeptua: Elikadura-industrietarako laguntzak, soluzio teknologikoak ezartzeagatik. Aholkularitza-gastuak, inbertsio teknologikoak eta hardware-gastuak (programak) lagunduko dira.

Laguntzak banakako ustiategiei, banakako ustiategien taldeei (gutxienez hiru) eta kooperatibei eman dakizkieke.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna: Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategiak, banakako ustiategien taldeak eta kooperatibak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza egindako gastuaren % 80 artekoa izan daiteke (aholkularitza, inbertsio eta hardwarearen gastuak), eta gehienez 6.000 €-ko laguntza emango da (12.000 € egituretarako). Gutxieneko dirulaguntza % 70ekoa da.

Nora jo behar da? ? Hazi Fundazioa.

Laguntzaren izena: Onekin Digitala!

Deialdia: Lehenengo deialdia 2021eko laugarren hiruhilekoan egitea aurreikusten da.

Harremanetarako: Fernando Corcuera

Kontzeptua: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera.

Laguntza-lerroak eta diruz lagundu daitezkeen jarduketak:

 • Enpresei digitalizatzen hasten laguntzeko laguntzak. laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 50.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 50.000 euroko mugarek.
 • Digitalizazio-fase aurreratuan dauden eta 4.0 teknologia txertatu nahi duten enpresetarako laguntzak. laguntzaren intentsitatea % 60rainokoa izan daiteke, eta laguntzaren muga 100.000 eurokoa izango da mikroenpresen, enpresa ertainen eta enpresa txikien kasuan. Gainerakoetarako, laguntzaren intentsitatea % 30erainokoa izan daiteke, 100.000 euroko mugarekin.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna:

 • Pertsona fisiko nahiz juridikoak, horien izaera juridikoa edozein izanik ere, eta honela sailkatuko dira: enpresa txiki eta ertainak eta enpresa handiak.
 • Pertsona fisiko nahiz juridikoen elkarteak, nortasun juridikorik eduki gabe, eta ondasun-erkidegoak.
 • Elkarteak eta fundazioak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak.

Nora jo behar da? ? Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzara.

Laguntzaren izena: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2021

Deialdia: Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2021 - Elikagaien Sustapena - Euskadi.eus

Estado: Zabalik dago eskaerak aurkezteko epea (2021/10/21-2021/11/22)

Harremanetarako: Marisa Fraile

Kontzeptua: Mahastizaintza eta ardogintza, sagardo eta garagardoaren sektoreetan berrikuntza komertziala sustatzeko laguntzak. Beste ekintza batzuen artean, marketin digitala (publizitate- eta merkataritza-ekintzak Internetez) eta merkataritza elektronikoa (bitarteko elektronikoetatik saltzea –sare sozialak, webguneak eta app-ak–, ordainketa-plataformak, etab.) lagunduko dira.

Laguntzak banakako onuradunei eta enpresa taldeei, partzuergoei edo antzeko egiturei eman dakizkieke.

Zein da inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa? Hasiera batean, ez da ezartzen.

Onuraduna: Euskadin ekoizpen-establezimenduak dituzten mahastizaintza eta ardogintzaren industriak, sagardo eta artisau garagardoaren sektoreetako elikadura-industriak, baita enpresa taldeak, partzuergoak edo antzeko egiturak ere.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak. Laguntza egindako gastuaren % 66 artekoa izan daiteke, eta gehienez 3.000 €-ko laguntza emango da ekintza bakoitzeko (5.000 €, onuraduna talde baten bitartez aurkeztuz gero). Gutxieneko dirulaguntza % 50ekoa da.

Nora jo behar da? ? Hazi Fundazioa.

Laguntzaren izena: Ardoa Mugagabe

Deialdia: Deialdi berria argitaratzeko zain. Azken deialdia 2020ko uztailean argitaratu zen.

Harremanetarako: Andoni Erkiaga Agirre

DIGITALIZAZIOAREN ARLOKO BESTE LAGUNTZA AZPIMARRAGARRI BATZUK

Kontzeptua: Telelana ezartzea eta horren inguruan aholkatzea.

Telelanari buruz Aholkatzeko eta Ezartzeko zerbitzua autonomo eta ETE-entzat, teknologia erabiltzen laguntzeko, jardueran etxetik jarraitu ahal izateko, osorik edo partzialki.

Programak hau eskaintzen du: berehalako ezarpena modu telematikoan, enpresan telelanaren bidez landu daitezkeen arloak identifikatzea, laguntza etengabea egiazki ezarri arte, aholkulari teknologikoen taldeak.

Onuraduna: ETEak eta autonomoak.

Laguntza: Itzuli behar ez diren dirulaguntzak.

Informazioa: SPRI.

Kontzeptua: Enpresetan Elektronika, Informazio eta Komunikazioen Teknologiak gehitzea (EIKT).

Inplantalariak programaren osagarria, zeinaren bidez dirulaguntzak ematen baitira, enpresaren tamainaren arabera aldatu daitezkeenak, aholkularitza gastuetarako, ingeniaritzarako eta hardwarea eta softwarea erosteko, EAEko ETE-etan telelana errazteko.

Programak hau eskaintzen du: Inplantalariak-en jasotako aholkularitza osatzeko laguntza, telelana ezartzeko egindako gastuen % 25-% 50 diruz laguntzea, aholkularitza taldeak, ingeniaritza eta hardwarea eta softwarea erostea.

Onuraduna: enpresak.

Informazioa: SPRI.