Marjinak eta nekazaritzako lan-unitateak kalkulatzeko tresna (NLU/UTA)

Kalkulagailu honen bidez, indarrean dagoen araudiaren arabera, honako hauek egin ditzakezu:

  • Marjina gordin teorikoa lortzea, laborantza eta azienda xehatuetatik abiatuta
  • Ustiategiaren marjina garbi teorikoa kalkulatzea
  • Eskulanaren behar teorikoak balioestea

Nola erabili marjinak eta NLU/UTA kalkulatzeko tresna hau?

Ustiategian dauden edo aurreikusita dauden labore eta abere guztiak hartu beharko dira kontuan, horietako bakoitzaren ekoizpen-ereduaren arabera (ohikoa, ekologikoa, eraldaketaduna, etab.), eta kalkulagailuari gehituko zaizkio, bereizita.


a) Labore edo abere bakoitzaren erregistroa  1. Lehenik eta behin, labore edo abere hori zein den « taldetakoa » aukeratzen da. Hiru aukera daude: nekazaritza-laboreak, belardiak eta larreak edo azienda.

  2. Jarraian, "Familia/Abeltzaintza" blokean, dagokion labore edo azienda mota hautatu behar da ("zerealak, aleak", "Mahastia", "Behiak", "Hegaztiak", etab.). Aurretik hautatutako « taldea » ren arabera, bloke honetako goitibeherakoa aldatu egiten da.

  3. Hirugarrenik, « Espeziea/Mota » atalean, landutako beharreko laborea edo azienda hautatzen da (garia, mahats-ale ureztatu estentsiboaren judua, esnea hartzeko gaitasuna duten behiak, untxi amak, etab.). Aurreko kasuan bezala, aukerak aurretik aukeratutakoaren arabera aldatuko dira.

  4. Dagokion animalia edo laborearen hektarea-kopurua edo abelburuen kopurua erregistratuko da.

  5. Ekoizpen-eredua adieraziko da. Produktu hori konbentzionala edo ekologikoa izan daiteke, eraldatua edo eraldatu gabeko produktua eta azoken bidez sal daiteke, ustiategitik bertatik zuzenean saldu, etab.).


Labore edo abere baten datuak sartu ondoren, aplikazioak automatikoki kalkulatuko dizkigu Margen Gordin Estandarra (MBS) eta labore edo abere horretarako eskulanaren (NLU/UTA) beharrak.

b) Ustiategian labore edo azienda gehiago badago, sakatu
Eta lerro berri bat agertuko zaigu, eta hari dagozkion datuak erantsi beharko zaizkio, a) atalean deskribatutakoaren arabera.


c) Ustiategian dauden edo aurreikusita dauden labore eta abere guztiak jaso ondoren, honako hauek bistaratu ahal izango dira "laburpena" atalean: marjina gordin estandarra, eskulanaren (NLU/UTA) beharrak, labore-taldeen/aziendaren eta ustiategi osoaren arabera, ustiategiaren marjina gordina eta garbia, eta benetako eskulanaren beharrak (NLU/UTAak zuzenduta).


Cálculos explotación

Grupo Familia / Ganado Especie / Tipo Uds. Mod. prod. MBS UTAOhartarazpena

Emaitzak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko martxoaren 31ko Aginduan ezarritako marjinetan, moduluetan eta koefizienteetan oinarritzen dira. Agindu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategiei dagokienez, laborantzen marjina gordinak, Nekazaritzako Lan-Unitateak (NELU) zehazteko modulu objektiboak eta ustiategien gastu finkoen koefizienteak finkatzen dira (2016/04/21eko EHAA). Kontuan izan adierazle horiek eta horietan oinarritako emaitzak 2016ko datu estatistikoetan oinarritzen direla eta datu horiek erreferentziatzat hartu zirela agindu hori argitaratu zenean. Hortaz, baliteke emaitza horiek ez etortzea bat datu estatistiko berriagoekin, eta, nolanahi ere, une hartan erabilitako adierazleak aldatu edo eguneratu ditzaketen araudi-aldaketen mende egon daitezke.
Halaber, kontuan izan adierazle eta datu estatistikoetan oinarritzen direnez, emaitzak gutxi gorabeherako zenbatespenak direla eta ez dituztela islatzen ez emaitza zehatzak ez lotesleak; izan ere, faktore askoren mendekoak dira, besteak beste: inguruabar klimatologikoak; ustiategi bakoitzaren tamaina, kokapena eta ekoizpen-sistema; eta beste faktore tekniko, ekoizpen mailako edo komertzial batzuk. Era berean, emaitzak kalkulagailuaren erabiltzaileak sartutako datuen zehaztasun, egiatasun eta doitasunaren araberakoak dira. Horregatik guztiagatik, ematen diren emaitzak gutxi gorabeherako zenbatespentzat hartu behar dira eta Fundación HAZI Fundazioak ez du bere gain hartzen emaitza horien erabileraren edo zenbatespen horietan oinarrituta har daitezkeen erabakien erantzukizunik.

ORDEN de 31 de marzo de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se fijan los márgenes brutos de los diversos cultivos, los módulos objetivos para la determinación de las Unidades de Trabajo Agrario (UTA) y los coeficientes de gastos fijos en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Prados y pastizales

Productos agrícolas

Productos ganaderos


Grupo Familia / Ganado Especie / Tipo Uds. Mod. prod. MBS UTA

EGUNERATUTA EDUKI NAZAZU

Hautatu intereseko gaia
This field is for validation purposes and should be left unchanged.